รางวัลแห่งความภาคภูมิของชาวเทคนิคสุรินทร์

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ
 วันที่ได้รับ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 3100

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะลิศการแข่งขันฝึกมือ
 วันที่ได้รับ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 วันที่ได้รับ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 วันที่ได้รับ : 9 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์ฟลายเวท ชาย
 วันที่ได้รับ : 8 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : ชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
 วันที่ได้รับ : 3 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : dkiการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก ระดับพ้นฐาน ตามมาตรฐาน SNT-TC-1A (ASNT)
 วันที่ได้รับ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ได้รับ : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ได้รับ : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561
 วันที่ได้รับ : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : ขบวนพาเหรด (รองชนะเลิศ อันดับ 1
 วันที่ได้รับ : 20 มกราคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017
 วันที่ได้รับ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ชื่อรางวัล : การประกวดผลงาน จากรายวิชาโครงการ
 วันที่ได้รับ : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555