****เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชื่อผลงาน เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ ****