วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างโยธา CV132 สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CV132-R1 นายสุภกิณห์ พงาตุนัด 1320601287202 27 ก.พ. 2562
CV132-R2 นายปฏิภาณ สุทธิโยธา 1329900990019 28 ก.พ. 2562
CV132-R3 นายโมนัย สิยาชีพ 1329901019368 1 มี.ค. 2562
CV132-R4 นายธัญญา แสวงสุข 1320601309664 1 มี.ค. 2562
CV132-R5 นางสาวรัตนาพร แสงดี 1321200134872 10 มี.ค. 2562
CV132-R6 นายโมนัย สิยาชีพ 1329901019368 19 มี.ค. 2562
CV132-R7 นายเขมินท์ ฉิมพลี 1329901032101 25 มี.ค. 2562
CV132-1 นางสาวศิริกาญ ปัดสำราญ 1410801129995 1 เม.ย. 2562
CV132-2 นายสรนันท์ อุ่นรัมย์ 1310300235602 1 เม.ย. 2562
CV132-3 นายวิทวัส ไชยศรีษะ 1321001439614 2 เม.ย. 2562