วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP231 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ปวช.
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
EP231-R3 นายบรรณชาชัย วงชมภู 1320601282111 5 มี.ค. 2562
EP231-R4 นายธีรศักดิ์ ดาศรี 1329900948659 10 มี.ค. 2562
EP231-R6 นายอนุพงศ์ บัววัน 1329900973688 25 มี.ค. 2562
EP231-R8 นายธีรพล ผดุงกิจ 1329901029533 15 พ.ค. 2562
EP231-R13 นายสุเมธ ทรงศรี 1329901005839 15 พ.ค. 2562
EP231-R14 นายโสภณ ศรีนาค 1329901023373 15 พ.ค. 2562
EP231-R15 นายศรรักษ์ บูรณ์เจริญ 1329900872156 24 พ.ค. 2562